HPA-disorder

HPA-disorder - er Reverse Therapys betegnelse på sykdom som oppstår når HPA-aksen ( hypothalamus, hypofyse og binyrer) er overbelastet. HPA- aksen er et anerkjent begrep innen nevrologi og endokrinologi, og får stadig økt oppmerksomhet rundt om i verden.

I Reverse Therapy forstår vi symptomer som varselsignaler fra Bodymind (kroppen). Det er hovedsakelig tre ulike grunner til at Bodymind sender oss slike signaler: Når den oppdager at Headmind er fyllt med bekymring og engstelse for noe, når der er emosjoner i systemet som ikke har blitt gjort noe med, eller om det oppdages at organismen får for lite stimuli eller variasjon.

Det er viktig i denne sammenhengen å se på emosjoner/ følelser som det de opprinnelig er - fysiske fenomener, og energi i bevegelse. Emosjoner er skapt av kroppen (BM), og er fysisk energi ( energy in motion). Når en emosjon/følelse er skapt i systemet vil det automatisk skapes kjemiske forandringer i kroppen. Dersom hodet undertrykker, bortforklarer eller overser denne følelsen vil den legges på lagring i kroppen. Gjør vi dette ofte og lenge nok vil det etterhvert bli en trykk-koker effekt, som setter i gang akselerasjon av HPA-aksen, denne blir overbelastet og kommer etterhvert ut av kontroll.

Vi jobber med noen emosjoner som flere sikkert kjenner igjen som noen av våre hovedemosjoner: glede, sinne, frykt/redsel, tristhet, frustrasjon. Vi velger også å ta med kjedsommelighet og avsky på grunn av måten det påvirker oss fysiologisk. Alt blir relatert til her og nå-situasjon.

Når Bodymind og Headmind ( kropp og tanke) jobber godt sammen holder vi oss friske. Når det derimot oppstår splittelse mellom det kroppen egentlig forteller oss er riktig for oss, og det "hodet" mener, basert på må, skal, bør - krav, forventninger og uærlighet mot oss selv, vil det over tid oppstå sykdom.

I Reverse Therapy jobber vi med å få Bodymind og Headmind til å jobbe godt sammen ved hjelp av flere teknikker, slik at du kan ta bestemmelser som er riktig for deg med både kropp og tanke i samme retning. Etterhvert som kroppen oppdager at handlinger følger de beskjeder som sendes ut, vil den etterhvert ikke lenger ha behov for å sende symptomer, og skrur disse av, i mange tilfeller for godt. På denne måten kan du selv få kontroll over HPA-aksen og symptomene.

Hovedfokuset vårt er til en hver tid på Bodymind. Vår forståelse er at tilstander som er skapt i kroppen må først og fremst behandles i kroppen, ikke ved å ha fokus på tanken. At en over tid med sykdom også kan få uhensiktsmessige tankemønstre og identitet er en realitet, og må være med i helhetsbildet i behandlingen/ veiledningen.