Oppmerksomt nærvær

Hva er oppmerksomt nærvær?
Oppmerksomhetstrening/ oppmerksomt nærvær/ mindfulness er alle betegnelser på det samme, og er en dokumentert metode for selvregulering av helse og livskvalitet. Oppmerksomt nærvær har som mål å styrke vår evne til oppmerksomt nærvær - å være mer tilstede i eget liv.  Oppmerksomt nærvær fører ofte til redusert stress og kan derfor være et gunstig hjelpemiddel til å takle stresset vi utsettes for i hverdagen.

Mange sliter med å strekke til både i privatliv og på arbeid, og klare å leve opp til egne og andres forventninger. Konsekvenser for mange er stressymptomer som dårlig søvn, smerter i hode og muskler/ledd og konsentrasjonsplager. Dersom du har et ønske om å stoppe opp og gjøre noe med dine stressplager før du blir utbrent, kan merksomhetstrening være et godt hjelpemiddel.

I oppmerksomt nærvær bruker vi øvelser der pust og avspenning står i fokus. Gjennom oppmerksomhetsøvelser, enkle yogaøvelser, og enkel meditasjon, blir tempoet satt ned. Vi skaper et frirom uten mas og stress, der vi ikke skal gjøre - bare være.

I oppmerksomt nærvær legger vi opp til både praktisk øving, teori, refleksjon og egentrening. Det er ikke nødvendig med forkunnskap, men du må ha et genuint ønske om å endre på stress i eget liv. Økt selvinnsikt og en endret holdning til livet skjer ofte automatisk når en blir mer tilstede i eget liv.

Når vi er mer oppmerksomme og nærværende i forhold til oss selv og omgivelsene, kan vi handle mer hensiktsmessig, være mer konsentrert om det vi holder på med og dermed få bedre resultater. I samhandling kan vi klare å være mer tilstede i møtet med andre. Å være tilstede i eget liv er utviklende og gjør at vi nyter livet på en helt annen måte, får med oss ting som skjer i og rundt oss som vi ellers ville gått glipp av.
 

Jeg bruker oppmerksomt nærvær i min jobb som psykomotorisk fysioterapeut, men holder dessverre ikke lenger kurs.


E-mail: aase@fysioconsult.no eller 911 97 912.