Reverse TherapyReverse therapy er en metode som kan være til hjelp for stress og utmattelsestilstander, uspesifikke smerter, angst, utbrenthet og lettere depresjoner.

Denne retningen har fokus på samspillet mellom Bodymind – kroppens egen intelligens - og vår tradisjonelle intelligens Headmind. Metoden bygger på forskning på bodymind intelligens og symptomfokusert terapi utført av Dr John Eaton siden 1996, og har sitt utspring i det tverrfaglige fagfeltet psykoneuroimmunologi. 
 
Metoden er en opplæringsprosess i å tolke og forstå:
1. Hvorfor kroppen skaper symptomer som et resultat av at kroppens   
    "hovedkommandosentral", hypothalamus-kjertelen, blir overbelastet
2. Årsakene til at den blir overbelastet
3. Lære å reagere på meldingene fra kroppen

Noen begreper i Reverse therapy har forblitt engelske siden det ikke finnes gode norske ord for disse:   

Bodymind – kroppens egen intelligens som er til for å ta vare på oss, beskytte oss mot fare og sørge for at vi har det bra. Denne intelligensen arbeider gjennom følelser, fornemmelser, sinnsstemninger og symptomer
Headmind – det vi ordinært tenker på når vi snakker om intelligens, og denne kommuniserer gjennom ord og tanker ( regler, krav, forventninger, alt som er lært) Headminds innhold er påført oss av andre. 
HPA-disorder - beskriver tilstanden med en overbelastet hypothalamuskjertel. Står for de engelske ordene for hypothalamus, hypofyse ( pituitary gland) og binyrer ( adrenal glands). 

Reverse therapy veiledning er egentlig en opplærings- og bevisstgjøringsprosess som skjer i samtalen mellom terapeut og klient, og gjennom tilrettelagte praktiske øvelser. Klienten vil lære seg å kjenne igjen situasjoner der symptomer oppstår, og reagere hensiktsmessig etter hva kroppen har behov for. Etter hvert som klienten lærer seg å lytte til signalene fra kroppen/bodymind vil behovet for å produsere symptomer forsvinne mer og mer. Klienten har selv kontrollen, og gjenoppretter balanse i eget liv under veiledning fra terapeuten. 

 To learn you have to listen, to improve you have to try ( Thomas Jefferson)

Gjenoppretting av balanse i livet er en viktig del, både når det gjelder aktivitet, relasjoner og påfyll, og veiledningen vil ha fokus på her og nåsituasjonen. Opplæringen foregår med en stor grad av hjemmeoppgaver, og egeninnsats fra klienten er en avgjørende faktor i Reverse Therapy. 

Se mer info i menyen til venstre under HPA disorder og stress/angst. 

Husk at du alltid skal undersøkes hos din lege når nye tilstander og symptomer oppstår. 
 http://www.reverse-therapy.no/aase/bestilling.htm


Les mer på den engelske hovedsiden for Reverse Therapy: www.reverse-therapy.com