Veiledning

Valg å ta eller bekymringer som sliter?
Behov for noen å snakke med?

Eller ønsker du opplæring i metoden Reverse Therapy?

Jeg tilbyr deg veiledning for at du skal klare å gjenopprette balanse i eget liv, ta grep for å prøve å snu symptomer, og hjelpe deg selv til å nå dine mål. Metodene som benyttes er Reverse therapy, endringsfokusert veiledning/ MI.

Forebygging
Om du ønsker å forebygge stress og sykdom, vil forebyggende veiledning i forhold til dine utfordringer kunne gi god hjelp til å ta de nødvendige skrittene til endring før sykdom inntreffer. For enkelte kan det være nok med en time eller to for å få hjelp til å sortere litt, og få innspill. Det samme gjelder om du har gått deg fast, eller ønsker endringer i det livet du lever.

Det er fint om du er litt forberedt på hva du ønsker hjelp til før du kommer, for at terapeuten skal kunne disponere tiden til beste for deg og du få mest hjelp.